Records d'una època

  

  

L’ESCOLTISME

  

   

     

.- Robert Baden-Powell fundador de l’escoltisme.

.- Era conegut com a BP.

.- Va néixer a Londres (22-2-1857).

.- Va morir a Nyeri, Kènia (8-1-1941).

.- Durant la seva infantesa ja va manifestar aptituds. especials cap a les matèries plàstiques.

.- Era ambidextre i va practicar tots els esports.

.- Apuntat a l’exèrcit, va anar assimilant el seu ideal Scout.

.- Va viatjar per Àsia i Àfrica.

.- Era un home de coratge, de la broma i organitzador.

.- Es va adaptar a tot i a tots.

.- El seu lema era “Passar inadvertit i semblar-se el màxim possible als nadius”.

.- El va apassionar la natura, va ser un explorador audaç i un gran caçador.

 

La seva obra està estesa per els quatre continents. No té límits de raça, cultura, ideologia o creença. “L’home es i s’ha de perfeccionar”

Cada quatre anys se celebren trobades internacionals amb el nom de Jamboree Internacional. 

L’escoltisme va ser i és un moviment juvenil mundial, que es proposa el perfeccionament de la persona, proclamant o mantenint una actitud viva davant de:

.- La massificació. Proclamant la educació personal i valorant el concepte d’home lliure.

.- L’individualisme aïllant. Propugnant l’ideal de fraternitat i educant al jove per a viure en i per la societat.

.- El materialisme. Proclamant la supremacia dels valors de l’esperit.

.- El diletantisme no compromès. Induint a la nostra vida a un compromís personal seriós.

.- L’egoisme. Proclamant l’esperit de servei.

.- La manca de caràcter i la poca enteresa. Exaltant una vida austera i simple a l’aire lliure i a la natura.

.- El desenfrenament del sexe. Parla sobre el respecte a la vida i a la pròpia dignitat.

.- La tristor i la desesperació. Animant a aixecar l’esperit amb alegria i esperança.

 

Promesa Scout

Jo prometo, pel meu honor, fet tot el que de mi depengui per complir els meus deures amb Deu i la Pàtria; ajudar els altres en totes les circumstàncies i complir de forma fidel la llei Scout.

 

Divisa

“Sempre apunt”

 

Virtuts

Lleialtat, Abnegació i puresa.

 

Principis

.- L’scout s’honra amb la seva fe i li sotmet la seva vida

.- L’scout es fill de la seva pàtria i bona cura

.- El deure de l’scout comença a casa seva

 

El moviment scout se sosté sobre tres pilars bàsics que son:

 

1.- La llei scout

 •   L’escolta es lleial en tot i basa el seu honor en ésser digne de confiança

 • L’escolta es fidel a (Déu, Yahvé, Alá) a la seva església, a la seva pàtria, als seus pares, als seus caps i als seus subordinats,

 •  L’escolta està fet per servir i ajudar els altres

 •  L’escolta es amic de tots i germà de tots els escoltes, sense distinció de raça, creences, nacionalitat o classe social.

 •  L’escolta és amable i cavallerós

 •  L’escolta veu en la natura l’obra de Déu, i per això la protegeix (animals i plantes)

 • L’escolta sap obeir i no fa res a mitges

 • L’escolta somriu en les dificultats i posa tot el seu coratge en superar-se

 • L’escolta es estalviador i vigila dels béns aliens

 • L’escolta es net en els seus pensaments, paraules i actes

 

2. L’ideal Scout

  Descobreix el que els altres no veuen, mitjançant d’actituds com:

 • Estar a la guaît practicant el rastreig, inadvertència, reptant, etc...

 • Exercitat els sentits mitjançat la utilització de diferents tècniques de mesura, temporalització, traçat de rutes, pràctiques i habilitats manuals, comunicació i primers auxilis .

 • Progressar sabent:

          - On està

        - On vol anar

        - Tenint voluntat d’arribar on t’has proposat

 • Formar:

        - La intel·ligència- fent-la lògica i sagaç

        - La voluntat- dotant d’energia per al autodomini, coratge, austeritat...

        - Els valors religiosos- perquè donin sentit a la vida

        - La personalitat- sent altruistes, i sortint-se del Ego personal a traves de l’abnegació, el servei, la generositat i la comprensió

 

3. Els signes externs dels Scout.

 • Salutació escolta

 • Uniforme

 • Fulard

 • Insígnies (escut, tòtem)

 • Galons (Espatlles, pit, boina).